A hónap verse   Kérések

 

 

 

Programjaink a közeljövöben

 

Szívélyesen meghívjuk Önt, kedves családját és barátait az alábbi rendezvényre:

 

DR. ÁBRAHÁM IMRE ny.tanár és nyelvész

  

Korai helynevek Pannonhalma

nyugati előterében

 

Pannonhalmi vendégünk 1929-ben született a Győr melletti Nyúlon. Középiskoláit Győrött és a pannonhalmi bencéseknél végezte. Felsőfokú tanulmányaira a győri Tanítóképzőben, a pécsi Tanárképző Főiskolán és a budapesti   ELTÉ-n tett szert. A pannonhalmi általános iskolában, majd a helyi bencés gimnáziumban több mint negyven éven át tanári és könyvtárosi munkakörben dolgozott. Kutatási területei a nyelvjárásokra, földrajzi nevekre és szellemi néphagyományokra terjed ki. Pannonhalma megbecsült díszpolgára és számos jeles kitüntetés tulajdonosa.

Az est témájáról előadónk így vall: „Az előadásban a térség korai helyneveit arra használom fel, hogy beszéljek a környék történelmi földrajzáról a magyar honfoglalás előzményeitől az újkor kezdetéig. A tanúként megidézett helynevek rálátást jelentenek a táj arculatára és változásaira, benne a korai idők történéseire, az ezredfordulós traumára és a társadalmi rétegek életére, helyzetére.”

Szíves költséghozzájárulására számítunk!

Időpont és helyszín: 2013 május 24-én, pénteken 19:30-kor

a Magyar Katolikus Misszió Döpfner háza,

Oberföhringer Strasse 40, 81925 München

 

Bankszámlánk: Ungarisches Heim, Ungarische und Siebenbürgenische Mission e.V.
Kto: 441670753390, Commerzbank München, BLZ 70040041

Látogatók száma 2005. szeptember óta

Automarkt