A hónap verse   Kérések

 

 

 

Programjaink a közeljövöben

 

 

Szívélyesen meghívjuk Önt, kedves családját és barátait körünk alábbi rendezvényére:

FT. SZILVÁGYI ZSOLT plébános, Temesvár

Bánsági hitélet a posztkommunizmus korában

 

A kommunizmus bukása sejtette, hogy a társadalom és az egyház számára egy új korszak érkezett el. Az eltelt húsz év folyamán az erdélyi, a partiumi és a bánsági társadalom valóban lényeges átalakuláson ment át. A változások a temesvári egyházmegyét különösen érintették. Az előadás részben visszatekintés a bánsági egyházi közösség eltelt húsz évére, egyben azonban olyan problémákat is érint, amelyek a határoktól eltekintve a még valamilyen módon kereszténynek mondható kontinensünk kihívásai. Nem utolsó sorban együttgondolkodásra hív meg, hogy felismerjük a kor lehetőségeit, amelyek a továbbhaladás irányát mutatják számunkra.

S z i l v á g y i  Z s o l t, római katolikus pap, a temesvár-józsefvárosi egyházközség plébánosa. Aradon született (1977), az Arad megyei Zimándújfalun nevelkedett. Az aradi Csiky Gergely Iskolacsoportban érettségizett 1995-ben. Teológiai tanulmányait a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán és a németországi fuldai Teológiai Fakultáson végezte. 2001-ben szentelte pappá Temesváron Tamás József gyulafehérvári segédpüspök. Tevékenységének eddigi helyei: Temesvári Római Katolikus Püspökség, Temesvári Gerhardinum Római Katolikus Líceum, Egyházmegyei Ifjúsági és Egyetemi Lelkészség. A bánsági hívek körében nagy népszerűségnek örvend  - reményhordozójuknak tekintik! Szerves kapcsolatot tart a középiskolás és egyetemista fiatalokkal. Egyike az egyházmegye legkarizmatikusabb hitszónokainak.

 

 

Szíves költséghozzájárulására számítunk!

Időpont és helyszín: 2013 február 22-én, pénteken 19:30-kor

a Magyar Katolikus Misszió Döpfner háza,

Oberföhringer Strasse 40, 81925 München

 

Bankszámlánk: Ungarisches Heim, Ungarische und Siebenbürgenische Mission e.V.
Kto: 441670753390, Commerzbank München, BLZ 70040041

Látogatók száma 2005. szeptember óta

Automarkt