A hónap verse   Kérések

 

 

 

Programjaink a közeljövöben

 

 

Szívélyesen meghívjuk Önt, kedves családját és barátait az alábbi előadásra:

„A jó nevelés a legjobb nemzeti politika”

Dr. Kováts-Németh Mária

a Selye János Egyetem professzora, a Nyugat-magyarországi Egyetem, a Kitaibel Pál Doktori Iskola Környezetpedagógia doktori programjának vezetője

                                                                                                                      

Vendégünk magyar – orosz - pedagógia szakos tanár. Bölcsészdoktori disszertációját az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1984-ben védte meg. A neveléstudomány kandidátusi fokozatát „Kultúra és politika Kornis Gyula közoktatás-politikai tevékenységében” című értekezésével 1990-ben szerezte, 2003-ban a Nyugat-magyarországi Egyetemen habilitált. 41 könyv és több mint száz tanulmány szerzője. A kísérleti erdészeti erdei iskolai oktatóközpont létrehozója.

Az Őrszavak magyarságismereti és módszertani nemzetközi elektronikus folyóirat Tanítástan rovatának vezetője, a Neveléstörténet, az Eruditio – Educatio folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja, a NYEOMSZSZ elnökségi tagja. Eddig 11 alkalommal vezette a nyugati szórványban magyar nyelvet tanítók továbbképzését.

„Több mint negyven éve tanítok. Tanítottam általános és középiskolában, 10 évig szakfelügyelőként. 22 éve a felsőoktatásban dolgozom. 1998-2002 között az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola főigazgatója, majd az Apáczai Kar Neveléstudományi Intézetének igazgatója voltam. Magyarságkutatási munkámat 2001-2004 között Széchenyi professzori ösztöndíjasként is kiteljesíthettem. Apáczai munkássága példa számomra, Ady öröksége hitvallásom: „Testvérül elfogadom, Ki tiszta ember és magyar.””

Előadónk nagy történelmi és tudós tanáregyéniségek tevékenységén keresztül bemutatja a több, mint ezer éves magyar  iskola legjobb hagyományait.

Szól hitről, hazafiságról, örökségünk, az európai és a sajátosan magyar értékek közvetítéséről a családban és az iskolában.

 

Az estét Kalló-Lengyel Katalin vezeti.

 

Szíves költséghozzájárulására számítunk!

Időpont és helyszín: 2012 június 22-én, pénteken 19:30-kor

a Magyar Katolikus Misszió Döpfner háza,

Oberföhringer Strasse 40, 81925 München

 

Következö félévi dátumok:

július 20, szeptember 21, október 19, november 23, december 14

Bankszámlánk: Ungarisches Heim, Ungarische und Siebenbürgenische Mission e.V.
Kto: 441670753390, Commerzbank München, BLZ 70040041

Látogatók száma 2005. szeptember óta

Automarkt