A hónap verse

Programjaink a közeljövöben

 

Szívélyesen meghívjuk Önt, kedves családját és barátait körünk alábbi rendezvényére:

 

 

A MAGYAR NYELV  ADTA SAJÁTOS VILÁGSZEMLÉLET
 

Vendégünk Do. Mag. Art. Lange Irén

 

a hagyományos nyelvészeti kategóriákon túllépve, interdiszciplinárisan gondolkozó komparatista (összehasonlító nyelvészeti) indíttatással elemezvén a magyar nyelvet  váratlan szellemi utazásra hívja  a külföldre szakadt, magyarul beszélő hallgatóságot. Könnyen követhető, szakidegeneknek is világos módon  szembesíti hallgatóit  anyanyelv adta gondolkodási készletükkel, annak egyedi előnyeivel, szépségeivel, de határaival is, melyek következményeképp anyanyelvünk bizonyos fokon  befolyásoló tényezője személyiségünknek, társadalmunknak és mindennapjainknak is. 

A magyar nyelv jelen állapotát, szerkezetét és további jellemzőit figyelmesebben szemügyre véve  rendkívüli – mondhatni háromdimenziósan – összefüggő gondolati egységet  találunk, amiből kiindulva  részben  megfejthetjük a magyar nép legendás virtusát, szokatlan történelmét, akár eredeti birtokrendszerét is,  és többek között segítséget találunk abbeli törekvésünkben is, hogy végre messzemenően hipotézisek nélkül, józanul következtethessünk vissza  lenyűgöző nyelvünk korábbi állapotaira és egyértelmű rokonsági kapcsolataira is.

Ezzel az előadással Do. Mag. Art. Lange Irén annak ellenére, hogy a finnugor elmélet dogmává emelését nem támogatja, kiemelkedő elismerést nyert  nem csak a Magyar Tudományos Akadémia, hanem a szak(kedvelő)-, sőt a nyelvészet területétől távolálló közönség előtt is, úgyhogy saját sorozatot kapott tévében és újságokban, számos kül- és belföldi meghívást, könyvkiadói felkérést, valamint több, kül- és belföldi, jelentős elismerést, kitüntetést is. Átütő sikerű anyagát már az első fellépés évében bevették  a minisztérium által kiadott  magyar őstörténelmi és nyelvészeti pedagógustovábbképzési tanrendbe is, aminek következtében Lange Irén nevét minden, ilyen irányban tanuló diák a jövőben is ismerni fogja, mint ahogy az már ma is számos tanulmány hivatkozási alapját képzi.

 

Szíves költséghozzájárulására számítunk!

Időpont és helyszín: 2009. június 19-én, pénteken, 19:30-kor

a Magyar Katolikus Misszió Döpfner háza,
Oberföhringer Strasse 40, 81925 München

Bankszámlánk: Ungarisches Heim, Ungarische und Siebenbürgenische Mission e.V.
Kto: 441670753390, Commerzbank München, BLZ 70040041

 

Látogatók száma 2005. szeptember óta

Automarkt