Programjaink a közeljövöben

Szívélyesen meghívjuk Önt, kedves családját és barátait
a Széchenyi Kör következö rendezvényére

"Emberek vagyunk, újra magyarok!"
MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORRADALOMRÓL
HARSAY  GYÖRGY, München

 

Elöadónk 1953-1956 között, a forradalom kitöréséig a budapesti Eötvös Lóránd
   Tudományegyetemen tanult történelmet és irodalmat.  1956-ban tanúja és aktív
résztvevöje volt újkori történelmünk egyik legfelemelöbb eseményének. A sza-
  badságharc leverése után nyugatra menekült, és a müncheni  egyetem közgazda-
    sági fakultásán üzemgazdasági diplomát szerzett 1964-ben. Nyugdíjaztatásáig
    több német nagyvállalatnál dolgozott évtizedeken át. Évek óta fontos tagja a
    Széchenyi Kör és az Europa-Union nevü német polgári szervezet müncheni ve-
    zetöségének. Közgazdasággal, EU- kérdésekkel, a magyar forradalommal kap-
    csolatban számos cikket, tanulmányt jelentetett meg német és magyar nyelven.
    Elöadásának témája az 1956-os magyar forradalom kitörésének oka, folyamata,
    jelentösége és ezek következményei.

Idöpont és helyszín: 2004. október 22-én, pénteken, 19:30
a Magyar Katolikus Misszió Döpfner háza,
Oberföhringer Strasse 40, 81925 München

Költséghozzájárulását hálásan köszönjük