A hónap verse                                                                      

 A Teleki Pál Érdeméremmmel kitüntetett Széchenyi Kör

Előző előadás letöltése

szívélyesen meghívja Önt, kedves családját és barátait az alábbi rendezvényre

Dr. habil. HUNYADI ZSOLT

történész, egyetemi docens, Szeged

MAGYARORSZÁG SZEREPE AZ EURÓPAI
KERESZTES HADJÁRATOK IDEJÉN

Vendégünk 1970-ben született a Békés megyei Szeghalmon. Középiskolai és egyetemi tanulmányait Szegeden végezte, a József Attila Tudományegyetemen szerzett diplomát 1996-ban.
2004-ben szerzett doktori (PhD) fokozatot történelemtudományból, majd 2020-ban habilitált.
Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Történeti Intézetének docense. Fő kutatási területei a középkori lovagrendek (johanniták, templomosok), a keresztes hadjáratok története a kora újkorig, középkori egyháztörténet, pecséttan, források digitalizálása, ill. középkori magyar jogtörténet. Negyedszázada tagja a keresztes hadjáratok kutatását összefogó és koordináló nemzetközi testületnek (SSCLE), amelynek elnökségi tagja is volt 2004-2012 között. 2005-óta tagja a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének, 2008 óta pedig a Magyar Történelmi Társulatnak. Szakmai tevékenységének elismeréseként 2007-ben elnyerte a Kristó Gyula-díjat, 2019-ben pedig Máltai Emlékérmet kapott. Számos hazai és külföldi konferencia szervezője és előadója, kilenc könyv szerzője, társszerzője, illetve szerkesztője volt, tudományos publikációinak száma meghaladja a 130-at. Több hazai és nemzetközi tudományos folyóirat, ill. könyvsorozat szerkesztőbizottságának tagja, és rendszeresen tart tudománynépszerűsítő előadásokat. Napjainkban kutatást folytat a müncheni székhelyű Deutsches Institut für Erforschung des Mittelalters (MGH) könyvtárában.

A keresztes hadjáratok kora a szélesebb közönség számára a 11. század végétől a 13. század utolsó évtizedéig tartó időszak, amelyet elsősorban a hit és a Szentföld védelmére szervezett katonai vállalkozások jellemzik mind a mai napig. A tudományos igényű történetírásban már az 1970-es évektől kezdve egészen új definíciók fogalmazódtak meg a keresztes mozgalom értelmezésére és értékelésére. Ezzel párhuzamosan a szakma képviselői a Magyar Királyság szerepét és részvételét is újragondolták a keresztes hadjáratokban, és a mégoly forrásszegény korszakokról is új ismereteket tudtak megfogalmazni. Az utóbbi években már sokkal árnyaltabban látjuk egy-egy uralkodónk szerepét, ily módon II.András részvételét is az V. keresztes hadjáratban (1217-18).

Az estét vezeti: Szalay Anikó, München

 

 Időpont és helyszín: 2023. június 16-án, pénteken 19.00-kor

Magyar Katolikus Misszió München, Oberföhringer Str. 40

 

Bankszámlánk: Ungarisches Heim, Ungarische und Siebenbürgenische Mission e.V.
Commerzbank München, IBAN DE25 7004 0041 0670 7533 90

BIC COBADEFFXXX

Látogatók száma 2005 szeptember - 2019 március között: 10718
A látogatók száma 2020 január óta

besucherzaehler-homepage.de