A hónap verse   Új kérés

 

 

 

Programjaink a közeljövöben

Szívélyesen meghívjuk Önt, kedves családját és barátait
a Széchenyi Kör következő rendezvényére
 

DR. WINKLER  GUSZTÁV egyetemi adjunktus, Budapest

AZ 1809-ES GYŐRI HADJÁRAT,
EGY SIKERTELEN MANŐVER, VAGY MÉGSEM?

 
Vendégünk így vall önmagáról: „1952-ben születtem Mosonmagyaróváron. Viszonylag korán érdeklődni kezdtem a térképek és a történelem iránt. A középiskola után felvételt nyertem a BME Építőmérnöki karára, ott 1976-ban szereztem oklevelet. Első munkahelyem a MOTIM, ahol megismerkedtem a timföldgyártás környezeti kérdéseivel. Később a BME Fotogrammetria tanszékére kerültem, ahol 1980-ban műszaki doktori fokozatot szereztem. Jelenlegi munkál-tatóm a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Adjunktus vagyok a Fotogrammetria és Térinformatika Tanszéken.

Mivel már korábban is foglalkoztam a történelem kérdéseivel, a tanszéken a fő kutatási területem a régészet, történelem és környezeti információk. A témából több könyvet és számos publikációt is írtam.

 

A napóleoni háborúk egyetlen hazai csatája a méltatlanul kezelt győri csata. Ennek egyik kiinduló oka neves költőnk gúnyverse, amit az utána következő történészek készpénznek vettek, és az eseményt, mint a magyar nemesség csúfos futását és vereségét minősítették. Mi az igazság? Az események térinformatikai alapokon nyugvó rekonstrukcióját több éves kutatómunka előzte meg, valamint az elért eredmények nemzetközi konferencián is elhangzottak mindenfajta ellenvetés nélkül. Az előadás áttekinti a stratégiai helyzetet, a felek valós céljait, majd ennek függvényében a csata eseményeit. Az eredeti környezet előállítása vizsgálati alapot adott a történeti leírások elemzésére, pontosítására, ezzel új megvilágításba helyezve a csata főbb epizódjait.

Az estét Jánosi Margit  vezeti.

 

 

Szíves költséghozzájárulására számítunk!

Időpont és helyszín: 2015 május 15-én, pénteken 19:30-kor

a Magyar Katolikus Misszió Döpfner háza,

Oberföhringer Strasse 40, 81925 München

A további elöadások idöpontjai: 2015. június 19

 

Bankszámlánk: Ungarisches Heim, Ungarische und Siebenbürgenische Mission e.V.
Commerzbank München,
IBAN DE25 7004 0041 0670 7533 90

BIC COBADEFFXXX

Látogatók száma 2005. szeptember óta

Automarkt