A hónap verse   Kérések

 

 

 

Programjaink a közeljövöben

Szívélyesen meghívjuk Önt, kedves családját és barátait
a Széchenyi Kör következő rendezvényére

 

DR. POZSONY FERENC

néprajzkutató, Kolozsvár  

A Székelyföld néprajzi tájai

 

Vendégünk a háromszéki Zabolán született 1955-ben. Elemi- és középiskolái után egyetemi stúdiumait  a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem Bölcsészkarán végezte (1981). A BBTE oktatója, majd 1990-től a Magyar Néprajz és Antropológia Intézet professzora. A Kriza János Néprajzi Társaság alapító elnöke (1990), majd 2012-től tiszteletbeli elnöke. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár) választmányának tagja, az Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde (Heidelberg) rendes tagja, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság alelnöke, 2010-től a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja.

Egy Orbai széki falu társadalomtörténetét önálló monográfiában foglalta össze, melynek bővített változata (Zabola – egy polgárosult orbaiszéki falu kulturális öröksége) 2012-ben jelent meg Sepsiszentgyörgyön. Doktori disszertációjában az erdélyi magyar jelesnapi szokásokat ért szász hatást vizsgálta (Szól a kakas már. Csíkszereda 1998), majd eredményeit önálló könyvében (Erdélyi népszokások. Kolozsvár, 2006) is összefoglalta.

Az utóbbi három évtizedben intenzíven kutatta a Moldvában élő csángó magyar közösségeket. A klézsei Lőrinc Györgyné Hodorog Luca folklórtudását önálló kötetben (Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet. Kolozsvár, 1994) tette közzé. E nyelvében, kultúrájában és identitásában veszélyeztetett közösség tárgyi és szellemi kultúrájának dokumentálására, megőrzésére és bemutatására 2003-ban kezdeményezte egy Csángó Néprajzi Múzeum alapítását Zabolán.

Vetített képes előadásában bemutatja Székelyföld belső néprajzi, kulturális egységeit: Maros-, Udvarhely-, Csík- és Háromszéket. Különösen azokat a hagyományokat ismerteti, melyek (székelykapu, kopjafa, székelyruha, kürtőskalács, ballada) jelképes funkciókat nyertek, napjainkban lokális, regionális és nemzeti szimbólumokká váltak.

 

Szíves költséghozzájárulására számítunk!

Időpont és helyszín: 2014 április 11-én, pénteken 19:30-kor

a Magyar Katolikus Misszió Döpfner háza,

Oberföhringer Strasse 40, 81925 München

További időpontok 2014-ben: máj. 23, júli 4, szept. 19, okt. 17, nov. 21 és dec. 12

 

Bankszámlánk: Ungarisches Heim, Ungarische und Siebenbürgenische Mission e.V.
Commerzbank München,
IBAN DE25 7004 0041 0670 7533 90

BIC COBADEFFXXX

Látogatók száma 2005. szeptember óta

Automarkt