Programmjaink a közeljövöben
Figyelem: e hónapban KÉT rendezvény lesz!

Szívélyesen meghívjuk Önt, kedves családját és barátait
a Széchenyi Kör következö rendezvényére

Msgr. Dr. Frank Miklós, München

A HIT VÉDELMÉBEN - A SZEGÉNYEK SZOLGÁLATÁBAN
 A MÁLTAI LOVAGREND TÖRTÉNETE

Sokunk számára ismert a Máltaiak dicséretes segélyakciói, a mentökocsik nyolcágú keresztje, miközben a lovagrend történetéröl, a szervezet célkitüzéseiröl, tevékenységéröl alig tudunk. Ezt a hiányt szeretné pótolni körünk jeles vendége, Miklós atya, aki 1976-óta tagja a rendnek és a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének vezetö lelkésze. Frank Miklós Budapesten született, ahol késöbb a piarista gimnáziumban érettségizett. Hittudományi tanulmányait Szatmárnémetiben, Nagyváradon, majd Rómában és Innsbruckban végezte. 1953-1959-ig az innsbrucki Magyar Gimnázium tanára. Római, freiburgi és müncheni lelkészi hivatása mellett 10 éven át a SZER magyar egyházi müsorainak szerkesztöje. 1999-2000-ig a magyar Karitász újjászervezöje és országos igazgatója. 1999-ben pápai prelátus, valamint 2001-óta a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjének tulajdonosa.

Az estet von Máriássy Zsuzsa vezeti.


Idöpont és helyszín: 2004. március 12-én, pénteken, 19:30
a Magyar Katolikus Misszió Döpfner háza,
Oberföhringer Strasse 40, 81925 München

Költséghozzájárulását hálásan köszönjük


WACLAW OLEKSY
a Lengyel Köztársaság müncheni fökonzulja

P O L E N  H E U T E
címmel tart németnyelvü elöadást

Vendégünk 1955-ben született Lengyelországban, ahol iskoláit is végezte, majd Magister címet szerzett közgazdaságtanból. 1978-óta a lengyel külügyminisztériumban dolgozik. Németországi állomáshelyei Berlin és Bonn. 1998-2002 között Varsóban mint vezetö miniszteri tanácsos gazdasági és protokolláris osztályt irányít. Közel másfél éve a Lengyel Köztársaság fökonzulja Münchenben.
Oleksy fökonzul úr elöadásában Lengyelország jelenlegi gazdasági és politikai helyzetét vázolja. Lengyelország, mint hazánk, májustól tagja lesz az EU-nak. A lengyel lakosság nagy várakozással tekint erre a történelmi lépésre. Az elöadás során a lengyel - EU lehetöségekröl is fogunk hallani. A 10 évszázados magyar-lengyel jó és baráti kapcsolatok tudatában érdeklödéssel várjuk lengyel vendégünket.

Vitavezeto: Harsay György

Idöpont és helyszín: 2004. március 26-án, pénteken, 19:30
a Magyar Katolikus Misszió Döpfner háza,
Oberföhringer Strasse 40, 81925 München

Költséghozzájárulását hálásan köszönjük