Programmjaink a közeljövöben

Szívélyesen meghívjuk Önt, kedves családját és barátait
a Széchenyi Kör következö rendezvényére

HAZA, A MAGASBAN
címu, külföldi magyar diákoknak készült legújabb tankönyv bemutatása.

E kétkötetes mü, amely Illyés Gyula híres versének címét viseli fedölapján, elsö átfogó ábrázolása mindannak a tudásanyagnak, amelynek birtokában a nyugaton született magyar tanulóifjúságnak esélye lehet lélekben és szellemiekben  megmaradni magyarnak. Tartalmazza a legfontosabb magyar nyelvtani, irodalmi, történelmi, földrajzi  és néprajzi, valamint képzömüvészeti ismereteket. Mindezt avatott szerzök tollából, szép magyar nyelven tolmácsolva.

A könyvet egy szerzöi munkaközösség írta. Tagjai: Alföldy Jeno kritikus, Hámori Péter történész, Kiss Gy. Csaba tudományos kutató  és a szerkesztö Bakos István. E jelentös müvet Lezsák Sándor  által irányított lakiteleki Antológia Kiadó jelentette meg, elöállítása ugyanott, az Agócs Sándor költö által vezetett nyomdában történt.

A müsor vezetöje Dr. Horváth-Lányi Irén, szereplöi a Magyaroszágról érkezett vendégek:
AGÓCS  SÁNDOR kiadó, BAKOS  ISTVÁN  a kötet szerkesztöje és HÁMORI  PÉTER  történész.

 

Idöpont és helyszín: 2003. szeptember 26-án, pénteken, 19:30
a Magyar Katolikus Misszió Döpfner háza,
Oberföhringer Strasse 40, 81925 München

Költséghozzájárulását hálásan köszönjük