Programmjaink a közeljövöben  

Szívélyesen meghívjuk Önt, kedves családját és barátait
a Széchenyi Kör következö rendezvényére

Dr. Korbuly Dezsö
történész, München

Magyarországi társadalompolitika a két világháború között
címmel tart elöadást


Elöadónk 1932-ben született Miskolcon. Egyetemi tanulmányait Budapesten könyvtárszakon és Münchenben történészszakon végezte. Disszertációjában hazánk 1945-öt követö diktatórikus korszakát dolgozta fel. Magyar történelmi témákról számos cikke, tanulmánya látott napvilágot -elsösorban német, osztrák, újabban magyar folyóiratokban. Németnyelvü életrajza "Verkläre mein Bild" címmel 2001-ben jelent meg Frankfurtban.
Az idei  könyvhét egyik újdonságát jelentette a miskolci Megyei Könyvtár gondozásában megjelentetett, II. Rákóczi Ferencröl és koráról írt történelmi müve. Munkásságát a helyi sajtó és rádió is méltatta. Elöadása Magyarország 1920 és 1944 közötti korszakának társadalompolitikai elképzeléseit, vitáit öleli fel.


Az elöadást vezeti: Harsay György
 

Idöpont és helyszín: 2003. július 18-án, pénteken, 19:30
a Magyar Katolikus Misszió Döpfner háza,
Oberföhringer Strasse 40, 81925 München

Költséghozzájárulását hálásan köszönjük!