Programmjaink a közeljövöben
 
 

Szívélyesen meghívjuk Önt, kedves családját és barátait
a Széchenyi Kör következö rendezvényére

MAGYARSÁGVÁGYAK ÉS REMÉNYEK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

GAZDA JÓZSEF, Székelyudvarhely
tanár, közíró

A Székelyföldön született vendégünk Sepsziszentgyörgyön töltötte gyermekkorát és itt érettségizett 1953-ban. A Bolyai Tudományegyetem magyar szakán tanári diplomát szerzett és négy évtizeden át Kovásznán ill. a híres nagyenyedi Bethlen Kollégiumban tanított. Ezzel párhuzamosan – miközben családfenntartó és négy nagyszerű gyermek édesapja – művészettörténeti, irodalmi és szociográfiai művek széles tárát tárja a magyar olvasók elé. Kötete jelent meg tk. Kőrösi Csoma Sándorról, az 1989-es temesvári felkelésről és a csángók keserű sorsáról. Művészeti monográfiát írt Gyárfás Jenőről, Nagy Imréről és Olasz Ella munkásságáról. Termékeny tanári és újságírói tevékenysége mellett 20 éven át Diákszínpadot vezetett, mellyel Erdély és Nagymagyarország-szerte több mint 500(!) előadást tartott. 

 Az est alkalmat nyújt a szerző és kedves felesége, a népi gyógyászat jeles ismerője, Bernád Ilona köteteibe való betekintésre is.
Az elöadást vezeti: Zorkoczy Zenóbia

 

Idöpont és helyszín: 2002. november 15-én, pénteken, 19:30
a Magyar Katolikus Misszió Döpfner háza,
Oberföhringer Strasse 40, 81925 München

Költséghozzájárulását hálásan köszönjük!